top of page

ניתן גם לשבח את הרשות המחוקקת

ברוב המקרים אנוכי מגנה את הרשות המחוקקת על כך כי אינם פועלים בצורה דייה להיטיב את חייהם של אזרחי מדינת ישראל.

אך, כאשר אלו יצאו מגדריהם וחוקקו חוקים מיטיבים ראוי ואף רצוי כי אשבחם בגין כך.

ועל אלו חוקים אנוכי מהללת?

תיקון חוק עיכוב יציאה מהארץ, הקובע כי לא יצווה רשם ההוצאה לפועל עיכוב יציאה מהארץ אם סך החובות הפסוקים בתיקי ההוצאה לפועל של החייב פחותים מ-50 א', שינוי מהותי שעה שבעבר היה ניתן בכל סכום של חוב לדרוש עיכוב יציאה מהארץ.

 

ברור לנו כי הסיכוי כי אדם יעתיק את מקום מגוריו לחו"ל רק בגין חוב אשר פחות מ-50 א' קיים אומנם אך הינו קלוש ביותר אלא אם מדובר בתושב חו"ל שאזי מאמר זה בטל בשישים.

 

אין זה ראוי להגביל את חירותו של האדם לצאת ולטייל בעולמנו הקסום מפאת חוב זעום אשר יש באפשרותו של האדם לשלם בין אם באמצעות צו תשלומים או באמצעות קידום הסדר מול הנושה.

 

אדבר גלויות, עיכוב היציאה מהארץ לחובות מתחת ל 50 א' היה לא מידתי לבקשו באופן קולקטיבי לכל אדם מבלי שיש כל סיבה מיוחדת להשמישו (דהיינו: אדם המנסה לברוח מהארץ).

 

הכרת חייבת משלם בלשכת ההוצאה לפועל, הקובע כי חייב אשר עומד בתנאים להגדרתו כחייב משלם רשאי לקבל הנחה בריבית של עד 25%.

אין חולק כי ריביות ההוצאה לפועל יכולות להגיע לסכומי עתק ובכך בעצם גורמות לחייב להמשיך להתגלגל למסכת החובות במקום להסדירם.

ולא זו אף זו, ריביות נשך אלה אפילו מונעות מהאדם לנסות להסדיר את חובו על דרך הפשרה ומאלצו להגיע ישירות להליך חדלות הפירעון.

ועל כן, סבורה אנוכי כי כדאי ואף רצוי לפעול בהתאם להוראות החוק לצורך הכרת החייב כחייב משלם.


תיקון ביטול הגבלת רישיון נהיגה משנת 2022, מחיקת סעיף הגבלה שלם מהחוק עצמו אינו דבר של מה בכך, המחוקק ללא ספק יצא מגדרו לחלופין, הבין את הטעות החוקתית כאשר חוקקו חוק כזה מלכתחילה.

למנוע מאדם בשל חובותיו לקבל רישיון נהיגה סיכן ציבור שלם של אזרחים, נדבר גלויות אותם אלו אשר רישיונם הוגבל לא באמת חדלו מלעשות שימוש ברכב (אולי מעטים).

חוק אשר הגביל את חופש התנועה של אדם לטייל בארצנו המובטחת ולראות את זיו פירותיה היה מוגזם ולא מידתי וחוקים כאלה היה ראוי כי לא היו נכנסים כלל להיסטוריית החקיקה המפוארת במדינתנו.

コメント


bottom of page