top of page

בוררות על פי דין ה'

יש השואלים אותי מדוע הכנסתי לעולמי את העיסוק בבוררות, הרי יש שופטים בישראל ועושים הם עבודתם נאמנה ובפסקי דינם ניתן להתפאר.

ותשובתי מאוד קצרה וברורה "דין ה'".

אל נא לנו להתעלם מהעומס הקיים בבתי המשפט בארץ ולעיתים ניהול תיקים משפטים אורך זמן רב אשר משליך בסופו של יום על אלו הפונים לבתי המשפט.

 לאור היותי עוסקת זמן לא מועט בעולם הליטיגציה שהוא עולם ומלואו, הצלחתי להבין את הלך רוחם של השופטים בישראל, לכל שופט ישנו האופי המשפטי והקסם האישי שלו וכל אחד הצליח בדרכו שלו לקדם את התיק המונח בפניו, לא זו אף זו, אגדיל ואומר כי ישנם שופטים אשר נחקקים במוחנו וארשה לעצמי להשתמש בסלנג העממי המקובל "הכי טובים שיש" ואני ממתינה כי יזדמן לי בידי בורא עולם להופיע בפניהם שוב ולהנות מלמידת התנהלותם.

 

אנוכי ידועה כאדם רוחני המאמין בדין ה' ואני רואה את עצמי כשליחה ישירה של בורא עולם לפסוק על פי שיקולי הצדק אשר אורך חיי לימדוני, תוך שילוב הדין המהותי בפסיקותיי.

עצם היותי עוסקת בפועל בעולם המשפט הבינותי כי משפט ללא סדר מהותי (אומנם בקיצור ובייעול ההליכים) לא שווה ולו במעט הפרוטה.

 

בחרתי בעולם הבוררות בכדי להקל על בתי המשפט בארץ ולייעל למתדיינים את זמנם וכספם ובין היתר בכדי להעביר את דין ה' לאלה החפצים באמת לשמעו.

Comments


bottom of page