top of page

אם לא הבטחת את עצמך בחוזה כמו שצריך על מה אתה מלין בעצם?

בתי המשפט עמוסים בתביעות אזרחיות בנושא חוזים, דהיינו: אנשים התקשרו ביניהם לצורך עסקה אולם, לא פעלו להעלות את רצונותיהם על הכתב או שכן הועילו להעלות על הכתב אך לא טרחו לעגן בחוזה סעיפים חשובים ודרכים להיפרע במידה וישנה הפרה.

 

מאוד נפוץ במדינתנו המשפט "הוא נתן לי מילה", בעסקים אין דבר כזה מילה!, אם לאותו אדם יש מילה לכאורה אזי לא תהא לו כל בעיה לחתום על הסכם כי הרי ממילא אין בכוונתו להפר אותו, במידה ונתקלת בסירוב צריכה להידלק נורה אדומה.

 

ישנם סעיפים מאוד חשובים בעולם העסקים ובמידה ולא עשית שימוש בסעיפים אלה אף אחד לא מבטיח כי תראה את כספך בחזרה, גם אם תפנה לבית המשפט זה יהא מילה נגד מילה ולמי בית המשפט יאמין יותר ואם האדם אשר התקשרת מולו ממולח מספיק או בעל כישרון שכנוע יותר טוב משלך (כפי אשר הוא שכנע אותך להתקדם ללא הסכם ונתן את המילה) אתה צריך לחשוש.

 

לכל קוראי המאמר, תדאגו להחתים על הסכם, תדאגו להבטיח את ההסכם עם אמצעי ביטחון וכן, תדעו להתייחס לפיצויים במצב של הפרה.

Комментарии


bottom of page