top of page

תביעות כספיות ואכיפת חיובים

judge-s-gavel-with-stand-money-white.jpg

כמה פעמים רדפתם אחרי כספכם? כמה פעמים התחמקו ממכם? חדלו מלענות לכם לטלפונים? 


עד כמה תסכול וייאוש אתם מרגישים במרדף הזה? 
השלב הבא הוא תביעה כספית, חשוב מאוד להתאים את התביעה למקום הנכון. 


עם עמידה בתנאים מסויימים  ניתן אף לתבוע את התיק ישירות בלשכת ההוצאה לפועל מבלי לתבוע תחילה בבהמ"ש ובכך לקצר בצורה מהותית את ההליך.


ובמידה ואינכם עומדים בתנאים קיימת האופציה לתביעה ישירות בבהמ"ש.


צברתי ניסיון רב בייצוג זוכים ובהתנהלות ישירה מול גופי ההוצאה לפועל ובתי המשפט. 

כחלק מביצוע אכיפת חיובים משרדי אף מתמחה בכינוסי נכסים.

(הן ברכבים והן במקרקעין). 

 • האם המשרד מייצג יחידים בהליכי חדלות פירעון
  כן, לרבות הגשת פתיחת הליכים ודיונים בהליכי חדלות הפירעון עד קבלת צו ההפטר
 • מה עלי לעשות במידה ונושה הגיש בקשה נגדי לפתיחת הליכים
  לפנות אל משרדנו לצורך בחינה האם הליך חדלות מתאים לסיטואציה או שהנושה נקט בהליך בכדי להרתיע את היחיד
 • קיבלתי הודעה מהממונה כי נפתחו הליכים כנגד אדם אשר חב לי כספים מה עלי לעשות?
  יש לפעול להגשת תביעת חוב בכדי שיקחו בחשבון אותך כנושה. פנו למשרדנו לצורך הגשת תביעת חוב מתאימה במהירות וביעילות.
 • מהו צו שיקום כלכלי
  צו שיקום הינו צו תשלומים אשר ניתן ליחיד לצורך שיקומו הכלכלי.
 • האם ניתן להמשיך בהליכים כנגד אדם אשר נכנס להליכי חדלות פירעון
  הכל שאלה של מועד היווצרות החוב, במרבית מהמקרים יש עיכוב הליכים.
bottom of page