top of page

כינוס נכסים

man-selling-house.jpg

אדם החב כספים לנושיו ולא פועל להסדרת חובו, קיימת אופציה למינוי כונס נכסים לנכסיו.

 

כונס הנכסים יכול להתמנות באמצעות בית המשפט או באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

במסגרת כינוס הנכסים מוכרים את רכושו את האדם החב כספים.  

במידה וחבים לכם כספים ו/או אתם אלה החייבים כספים ומונה כונס נכסים לרכושכם פנו למשרדנו בהקדם. 

bottom of page