top of page

ייפוי כוח מתמשך

elderly-man-writing-letter.jpg

ייפוי הכח המתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם למנות נציג לפעול בשמו בעניינים פיננסיים, רפואיים ואישיים, במקרה של אי-יכולת לפעול בכוחות עצמו. 


ייפוי הכח מתמשך נכנס לתוקף במקרים שבהם אדם אינו יכול לטפל בענייניו עקב בריאותו או מצבו הנפשי.


אסתר צורפי משרד עורכי דין מוסמך בעריכת ייפוי כח מתמשך ומציע ייעוץ משפטי בתחום. 


מטרתנו היא אחת: להבטיח שהרצונות והאינטרסים של לקוחותינו יתקיימו גם במקרה של אי-יכולתם לפעול בעצמם.


משרדנו מספק ייעוץ משפטי אישי ומקצועי לקביעת ההסדרים הטובים ביותר למצבכם האישי, ניסוח מדויק ומקצועי של מסמך ייפוי הכח המתמשך בהתאמה לצרכים ולרצונות שלך, תוך מתן הסבר מפורט על התהליך והמשמעויות של ייפוי כח מתמשך.

 • האם המשרד מייצג יחידים בהליכי חדלות פירעון
  כן, לרבות הגשת פתיחת הליכים ודיונים בהליכי חדלות הפירעון עד קבלת צו ההפטר
 • מה עלי לעשות במידה ונושה הגיש בקשה נגדי לפתיחת הליכים
  לפנות אל משרדנו לצורך בחינה האם הליך חדלות מתאים לסיטואציה או שהנושה נקט בהליך בכדי להרתיע את היחיד
 • קיבלתי הודעה מהממונה כי נפתחו הליכים כנגד אדם אשר חב לי כספים מה עלי לעשות?
  יש לפעול להגשת תביעת חוב בכדי שיקחו בחשבון אותך כנושה. פנו למשרדנו לצורך הגשת תביעת חוב מתאימה במהירות וביעילות.
 • מהו צו שיקום כלכלי
  צו שיקום הינו צו תשלומים אשר ניתן ליחיד לצורך שיקומו הכלכלי.
 • האם ניתן להמשיך בהליכים כנגד אדם אשר נכנס להליכי חדלות פירעון
  הכל שאלה של מועד היווצרות החוב, במרבית מהמקרים יש עיכוב הליכים.
bottom of page