top of page

חדלות פירעון

01_0718april.jpg

כמה פעמים לא הצלחתם להירדם בלילה? המחשבות הטורדניות לא חדלו לרגע.

הכיצד תסדירו את חובותיכם, הנושים דופקים על דלותכם ואתם בהרגשת מחנק, מביטים בין הקירות מי יהיה שם עבורכם? מי ילחם למענכם?


תרימו את הראש, כאן לא שופטים, כאן מוצאים את הדרך לחיות בכבוד.

 

ההליך מיועד לאדם אשר סך הכנסותיו בפער נמוך מסך הוצאותיו, אדם אשר חובותיו רבים ונושיו מתדפקים על דלת ביתו למען יסדיר את חובותיו. 


במסגרת הליך חדלות פירעון מתקיים ניסיון לשקם את האדם למען יצא לדרך חדשה נטולת חובות.

 • האם המשרד מייצג יחידים בהליכי חדלות פירעון
  כן, לרבות הגשת פתיחת הליכים ודיונים בהליכי חדלות הפירעון עד קבלת צו ההפטר
 • מה עלי לעשות במידה ונושה הגיש בקשה נגדי לפתיחת הליכים
  לפנות אל משרדנו לצורך בחינה האם הליך חדלות מתאים לסיטואציה או שהנושה נקט בהליך בכדי להרתיע את היחיד
 • קיבלתי הודעה מהממונה כי נפתחו הליכים כנגד אדם אשר חב לי כספים מה עלי לעשות?
  יש לפעול להגשת תביעת חוב בכדי שיקחו בחשבון אותך כנושה. פנו למשרדנו לצורך הגשת תביעת חוב מתאימה במהירות וביעילות.
 • מהו צו שיקום כלכלי
  צו שיקום הינו צו תשלומים אשר ניתן ליחיד לצורך שיקומו הכלכלי.
 • האם ניתן להמשיך בהליכים כנגד אדם אשר נכנס להליכי חדלות פירעון
  הכל שאלה של מועד היווצרות החוב, במרבית מהמקרים יש עיכוב הליכים.
bottom of page