top of page

הוצאה לפועל

male-shows-empty-pockets-moneyless-concept.jpg

עם יד על הלב, עד כמה נשמע מאיים המושג "הוצאה לפועל"?

לכל אדם עולה לראש, עיקולים, צו עיכוב יציאה, עיקול משכורת, ריביות נשך ועד כמה החיים נהרסו, היידעתם שעם ייעוץ נכון הרתיעה מהוצאה לפועל פוחתת?

 

לשמחתי, חרף העובדה כי מטרת הגוף היא לגבות את חובו של האדם, אותו גוף במקביל מקנה אופציה לחייבים להסדיר את חובותיהם אם זה במסגרת הליכי חדלות פירעון או הליך איחוד תיקים או באמצעות הכרה כחייב משלם או על ידי צו תשלומים לתיק הפרטני, לא זו אף זו, החוק אף דאג ואפשר טענת פרעתי לאדם אשר שילם את חובו וכן מאפשר הגשת התנגדות לאדם המתנגד לחובו מסיבות כאלה ואחרות... 


אחרי שציינתי בפניכם את ההגנות האופציונליות, נותר רק להתאים את ההגנה אליכם.


משרדי ידוע בניסיונו הרב בתחום ההוצאה לפועל, שנים של ייצוג הקנו לי את הידע הרב ואני כאן עבורכם.

 • האם המשרד מייצג יחידים בהליכי חדלות פירעון
  כן, לרבות הגשת פתיחת הליכים ודיונים בהליכי חדלות הפירעון עד קבלת צו ההפטר
 • מה עלי לעשות במידה ונושה הגיש בקשה נגדי לפתיחת הליכים
  לפנות אל משרדנו לצורך בחינה האם הליך חדלות מתאים לסיטואציה או שהנושה נקט בהליך בכדי להרתיע את היחיד
 • קיבלתי הודעה מהממונה כי נפתחו הליכים כנגד אדם אשר חב לי כספים מה עלי לעשות?
  יש לפעול להגשת תביעת חוב בכדי שיקחו בחשבון אותך כנושה. פנו למשרדנו לצורך הגשת תביעת חוב מתאימה במהירות וביעילות.
 • מהו צו שיקום כלכלי
  צו שיקום הינו צו תשלומים אשר ניתן ליחיד לצורך שיקומו הכלכלי.
 • האם ניתן להמשיך בהליכים כנגד אדם אשר נכנס להליכי חדלות פירעון
  הכל שאלה של מועד היווצרות החוב, במרבית מהמקרים יש עיכוב הליכים.
bottom of page