top of page
line-co-workers-meeting.jpg

בניית אסטרטגיה משפטית לעורכי דין
 

עורכי דין יקרים, עברתם לאחרונה את מבחני הלשכה ובחרתם לצאת לדרך עצמאית או אתם בעלי ידע בתחום משפטי אחר ואתם חשים כי אינכם בקיאים בפרקטיקה.

משרדי מעניק שירותי ייעוץ משפטי דיסקרטי, נקודתי לתיק אותו נטלתם על עצמכם תוך בניית אסטרטגיה לצורך הגדלת סיכויי הצלחתכם בתיק. 
במהלך הדרכה פרטנית זו נגיע לרזולוציה הנכונה והמתאימה ביותר לניהול התיק שלכם. 

*השירות ניתן לעורכי דין פעילים בלבד לאחר הצגת רישיון עורך דין בתוקף.

bottom of page