top of page

בוררות

truth-concept-arrangement-with-balance.jpg

מהו הליך בוררות ומהם יתרונותיו?
 

בוררות היא שיטה ליישוב סכסוכים אשר במסגרתה מציגים הצדדים את טענותיהם בפני הבורר אשר דן ומכריע בעניין. 


מדובר בהליך שיפוטי לכל דבר ועניין מחוץ לכותלי בית המשפט.
הליך הבוררות הינו מהיר ויעיל יותר מהליך המתנהל בבתי המשפט.
להליך הבוררות חייבים הצדדים להסכים להליך. 


הבורר אינו מחויב להכריע על פי הדין המהותי הנהוג בבתי המשפט בישראל, הבורר פוסק ע"פ שיקולי הצדק האישיים שלו והערכים עליהם גדל, לכן מאוד חשוב לבחור את הבורר אשר משקף את עולמכם. 


 הסיכויים לערער על פסק הבוררות מאוד קלושים. 

 

ראוי כי הצדדים בטרם יבחרו בורר אשר יכריע ביניהם ישקלו את אופיו האישי של הבורר לרבות, ניסיונו המקצועי בליטיגציה מול השופטים בבתי המשפט וזאת למען ידעו הצדדים כי עולה הסיכוי שהבורר למד את הלך הרוח של השופטים בישראל ובקיא הוא בסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט ובכך יטיב הליך הבוררות עם הצדדים. 

 

הכיצד משרדנו פוסק? עורכת הדין אסתר צורפי ידועה בדבר היותה רוחנית כך שפסיקותיה משקפות את דין בורא עולם, הליך הבוררות במשרדה משלב רכיבים מסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט וזאת לצורך הבחנה מעמיקה ויסודית של פרטי התיק למען תינתן הכרעה צודקת וראויה ביותר. 

 • האם המשרד מייצג יחידים בהליכי חדלות פירעון
  כן, לרבות הגשת פתיחת הליכים ודיונים בהליכי חדלות הפירעון עד קבלת צו ההפטר
 • מה עלי לעשות במידה ונושה הגיש בקשה נגדי לפתיחת הליכים
  לפנות אל משרדנו לצורך בחינה האם הליך חדלות מתאים לסיטואציה או שהנושה נקט בהליך בכדי להרתיע את היחיד
 • קיבלתי הודעה מהממונה כי נפתחו הליכים כנגד אדם אשר חב לי כספים מה עלי לעשות?
  יש לפעול להגשת תביעת חוב בכדי שיקחו בחשבון אותך כנושה. פנו למשרדנו לצורך הגשת תביעת חוב מתאימה במהירות וביעילות.
 • מהו צו שיקום כלכלי
  צו שיקום הינו צו תשלומים אשר ניתן ליחיד לצורך שיקומו הכלכלי.
 • האם ניתן להמשיך בהליכים כנגד אדם אשר נכנס להליכי חדלות פירעון
  הכל שאלה של מועד היווצרות החוב, במרבית מהמקרים יש עיכוב הליכים.
bottom of page